Shannon Loftis de Xbox Game Studios se pronuncia sobre la polémica de THQ